Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  martie 2011

 

1.Hotararea Nr.21 referitoare la contract de asociere teritorial


2.Hotarare referitoare la modernizare strazi Celei

 

3.Hotarare referitoare la acordare ajutoare deces

 

4.Hotarare referitoare la amplasare statii de distributie gaze naturale


5.Hotarare referitoare la aprobare studiu modernizare drum comunal 125

 

6.Hotarare referitoare la aprobare depunere proiect T.I.C

  

7.Hotarare referitoare la insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Corabia


8.Hotarare referitoare la insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Corabia


9.Hotarare referitoare la aprobare rectificare bugetara


10.Hotarare referitoare la aprobare studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici modernizare drum comunal 124


11.Hotarare referitoare la stabilire străzi pe care se vor efectua lucrări de canalizare


12.Hotarare referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/31.05.2010 (la cimitire)


13.Hotarare referitoare la concesionare teren

 

14.Hotarare referitoare la impadurire teren

 

15.Hotarare referitoare la aprobare studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico–economici, modernizare străzi oraş Corabia

 

16.Hotarare referitoare la modificarea hotărârii nr. 16/18.02.2011

 

17.Hotarare referitoare la modificarea hotărârii nr. 127/29.12.2010

 

18.Hotarare referitoare la dare in administrare cantina

 

19.Hotarare referitoare la revocarea hotărârii nr. 2/18.02.2011

 

20.Hotarare referitoare la modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Corabia

 

21.Hotarare referitoare la aprobare scutire impozit

 

22.Hotarare referitoare la instituire servitute de trecere

 

23.Hotarare referitoare la aprobare regulament pentru efectuarea transportului public local în oraşul Corabia

 

24.Hotarare referitoare la stabilire tarife servicii comunitare de utilităţi publice şi a taxei speciale de ecologizare

 

25.Hotarare referitoare la aprobare reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Corabia

       - Reguli si Masuri PSI -

 

26.Hotararea Nr.24/31.03.2011 - Reactualizare PAAR 2011

            - Planul de analiza si acoperire a riscurilor -

            - ANEXE -