Plateste impozitul online

 

 

 

 

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, se regaseste in Monitorul Oficial Local al orasului, la adresa de aici.

 

 

Raport privind aprobarea bugetului pe anul 2019

 

Proiect de hotarare referitor la bugetul local pe anul 2019

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare Taxe si Impozite Locale pe anul 2020

 

Proiect de hotarare referitor la aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Corabia

 

Proiect de hotarare referitor la stabilire taxa speciala de salubrizare + Anexa

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare taxe si impozite locale pe anul 2019 + Anexa

 

Proiect de hotarare referitor la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne

 

Anunt dezbatere publica - Minuta

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare concesionare teren

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare concesionare teren

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare DALI

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare parteneriat si depunere proiect

 

Proiect de hotarare referitor la raport de specialitate

 

Proiect de hotarare referitor la constituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Corabia

 

Proiect de hotarare referitor la organizarea Zilelor orasului si Festivalului National Corabia de Aur

 

Proiect de hotarare referitor la modificare H.C.L. Nr. 32/28.03.2013

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare concesionare teren

 

Proiect de hotarare referitor la completare H.C.L. Corabia Nr. 28/29.02.2016

 

Proiect de hotarare referitor la instituire servitute de trecere

 

Proiect de hotarare referitor la acordare burse scolare

 

Proiect de hotarare referitor la modificare organigrama si stat de functii Spital Orasenesc Corabia si Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu"

 

Proiect de hotarare referitor la insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Corabia, Judetului Olt

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare cotizatie pe anul 2017

 

Proiect de hotarare referitor la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2016

 

Proiect de hotarare referitor la incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul I anul 2017

 

Proiect de hotarare referitor la insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Corabia, Judetului Olt

 

Proiect de hotarare referitor la numire persoana operare registrul de evidenta al datoriei publice si registrul de garantii

 

Proiect de hotarare referitor la utilizare fond rulment

 

Invitatie pentru data de 29.03.2017

 

Proiect de hotarare referitor la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 4.406.462 ron

 

Proiect de hotarare referitor la modificarea H.C.L. Nr. 11/21.07.2016 referitoare la numire reprezentanti consiliul de administratie in unitatile de invatamant

 

Proiect de hotarare referitor la reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare cotizatie pe anul 2017

 

Proiect de hotarare referitor la modificare H.C.L. Nr. 12/24.02.2017 privind concesionare teren

 

Proiect de hotarare referitor la invitatie sedinta 24-02-2017

 

Proiect de hotarare referitor la abrogare organigrama

 

Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare concesionare teren

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare plan de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

 

Proiect de hotarare referitor la reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local

 

Proiect de hotarare referitor la aprobarea tarifelor la apa - canal

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare plan local de actiuni pe anul 2017 pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor

 

Proiect de hotarare referitor la anularea taxei de salubrizare datorata de persoanele fizice care nu au beneficiat de serviciile operatorului de salubrizare

 

Proiect de hotarare referitor la aprobari manifestari cultural-artistice si sportive

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare plan de actiuni si lucrari in interes local pentru anul 2017

 

Proiect de hotarare referitor la rectificare bugetara

 

Proiect de hotatare referitor la modificarea HCL Corabia Nr. 34/30.09.2016

 

Proiect de hotarare referitor la numire reprezentanti Consiliul Local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar

 

Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare referitor la acceptarea localitatii Radomiresti ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul"

 

Proiect de hotarare referitor la aprobarea Nomenclatorului arhivistic

 

Proiect de hotarare privind aprobarea normelor procedurale interne pentru realizarea achizitiilor directe de bunuri, servicii si lucrari la Orasul Corabia

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare cotizatie catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO pe anul 2016

 

Proiect de hotarare referitor la incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul III anul 2016

 

Proiect de hotarare privind aprobarea refinantarii unui imprumut intern in valoare de 4619 mii lei

 

Proiect de hotarare referitor la acceptarea localitatii Valea Mare ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul"

 

Proiect de hotarare referitor la acceptarea localitatii Dobroteasa ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul"

 

Proiect de hotarare referitor la achizitionare toalete ecologice