Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL 25 iulie 2012

 

 

1.Hotarare referitoare la numire administrator special

 

2.Hotarare referitoare la modificare H.C.L. Corabia nr. 5/18.02.2011

 

3.Hotarare referitoare la acordare ajutoare deces

 

4.Hotarare referitoare la constituire comisie evaluare dosare locuinţe sociale

 

5.Hotarare referitoare la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local

 

6.Hotarare referitoare la însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Corabia

 

7.Hotarare referitoare la inchiriere teren

 

8.Hotarare referitoare la organizarea Festivalului Naţional Corabia de Aur

 

9.Hotarare referitoare la decontare cheltuieli

 

10.Hotarare referitoare la decontare cheltuieli transport

 

11.Hotarare referitoare la dezafectare puncte termice

 

12.Hotarare referitoare la incheierea exerciţiului bugetar pe trimestrul II anul 2012

 

13.Hotarare referitoare la inchiriere teren

 

14.Hotarare referitoare la limitare viteza

 

15.Hotarare referitoare la modificare H.C.L Corabia nr. 64/24.05.2012

 

16.Hotarare referitoare la trecerea în domeniul public

 

17.Hotarare referitoare la reamenajare piata agro-alimentara

 

18.Hotarare referitoare la numire reprezentanti consiliul de administraţia spital

 

19.Hotarare referitoare la revocare Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 127/29.12.2010

 

20.Hotarare referitoare la numire reprezentanti consiliul de administraţia şcoli

 

21.Hotarare referitoare la instituire taxă parcare

 

22.Hotarare referitoare la stabilire taxă specială de salubrizare pentru beneficiarii necontractanţi