Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL 20 mai 2012 Sedinta Ordinara

 

 

1.Hotarare referitoare la acordare ajutoare de deces


2.Hotarare referitoare la stabilire teren pentru desfăşurarea activităţilor de picnic


3.Hotarare referitoare la amenajare bază sportivă

 

4.Hotarare referitoare la acordare burse şcolare

 

5.Hotarare referitoare la însuşire raport de evaluare

 

6.Hotarare referitoare la însuşire raport de evaluare Mercur nr. 11C

 

7.Hotarare referitoare la organizarea Concursului "Floare de Tei"

 

8.Hotarare referitoare la amenajare iaz piscicol de agrement şi parc

 

9.Hotarare referitoare la aproabare inchiriere teren

 

10.Hotarare referitoare la Insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Corabia, judetul Olt

 

11.Hotarare referitoare la aprobare majorare salarială

 

12.Hotarare referitoare la asociere în proiectul ,,Un start bun în viaţă,,

 

13.Hotarare referitoare la aprobare promovare

 

14.Hotarare referitoare la acordare sprijin financiar

 

15.Hotarare referitoare la aprobare ,,Studiului de Prefezabilitate privind servicii de eficientizare a consumurilor energetic din oraşul Corabia,, precum şi aprobarea iniţierii procedurii de parteneriat public- privat

 

16.Hotarare referitoare la acordare titlu de “cetatean de onoare al orasului Corabia”

 

17.Hotarare referitoare la construire podeţe

 

18.Hotarare referitoare la Insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Corabia, judetul Olt

 

19.Hotarare referitoare la darea în folosinţă gratuită a castelului de apă vechi în scopul amenajării unui punct de observaţie astronomică

 

20.Hotarare referitoare la modificare H.C.L nr. 46/13.04.2012.

 

21.Hotarare referitoare la reamenajare parcare

 

22.Hotarare referitoare la schimb imobile