Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL Martie 2013

 

 

1.Hotarare referitoare la aprobarea amplasare antenă

 

2.Hotarare referitoare la aprobarea bugetului pe anul 2013

 

3.Hotarare referitoare la aprobare concesionare

 

4.Hotarare referitoare la aprobare concesionare

 

5.Hotarare referitoare la utilizare drumuri comunale şi drumuri de exploatare

 

6.Hotarare referitoare la aprobare raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2012 de către salariatul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local

 

7.Hotarare referitoare la aprobarea nominală a scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local

 

8.Hotarare referitoare la aprobare plan de acţiuni pe anul 2013 pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

 

9.Hotarare referitoare la aprobare PUZ – pentru introducerea în intravilan a
terenului pentru construire parc fotovoltaic Corabia

 

10.Hotarare referitoare la instituire servitute de trecere

 

11.Hotarare referitoare la aprobare taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor de exploatare, comunale şi străzi, tarifele pentru acordul prealabil de amplasare şi accces în zona drumurilor locale şi străzi precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor şi străzilor, pentru anul 2013

 

12.Hotarare referitoare la aprobarea utilizare rezultat execuţie bugetară din anii precedenţi

 

13.Hotarare referitoare la aprobare vânzare imobil

 

14.Hotarare referitoare la imputernicirea primarului pentru depunere cerere A.P.I.A pentru campania 2013

 

15.Hotarare referitoare la modificare HCL Corabia nr. 126/29.11.2011

 

16.Hotarare referitoare la preluare sală sport

 

17.Hotarare referitoare la refacere drumuri

 

18.Hotarare referitoare la reorganizarea reţelei şcolare începând cu anul şcolar 2013 – 2014

 

19.Hotarare referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local Corabia nr. 22/22.02.2013

 

20.Hotarare referitoare la aprobare vânzare imobil