Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL 29 noiembrie 2012

 

 

1.Hotarare referitoare la aprobare manifestari cultural- artistice

 

2.Hotarare referitoare la achiziţionare europubele

 

3.Hotarare referitoare la acordare spaţiu Substaţia de Ambulamţă Corabia

 

4.Hotarare referitoare la amplasare placă memorială

 

5.Hotarare referitoare la acceptarea localităţii Bărăşti, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

6.Hotarare referitoare la închiriere teren

 

7.Hotarare referitoare la închiriere teren

 

8.Hotarare referitoare la înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului localal oraşul Corabia de către persoanele fizice şi persoanele juridice

 

9.Hotarare referitoare la acceptarea localităţii Leleasca, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

10.Hotarare referitoare la aprobare Plan Strategic şi Cod Etic

 

11.Hotarare referitoare la numire reprezentant în Comisia pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii in unităţile de învăţământ preşcolar

 

12.Hotarare referitoare la aprobare lista situaţii deosebite

 

13.Hotarare referitoare la acceptarea localităţii Stoeneşti, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

14.Hotarare referitoare la acceptarea localităţii Vultureşti, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

15.Hotarare referitoare la acceptarea oraşului Balş, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

16.Hotarare referitoare la acceptarea localităţii Cârlogani, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

17.Hotarare referitoare la completare H.C. L.nr 45/24.08.2012

 

18.Hotarare referitoare la completare obiect de activitate

 

19.Hotarare referitoare la acceptarea localităţii Găneasa, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

20.Hotarare referitoare la înfiinţarea Grupului de Lucru Local

 

21.Hotarare referitoare la aprobare manifestări 1 Decembrie

 

22.Hotarare referitoare la modificare Regulament de Organizare şi Funcţionare

 

23.Hotarare referitoare la numire medic-director al Centrului Medico- Social

 

24.Hotarare referitoare la acceptarea localităţii Pleşoiu, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

25.Hotarare referitoare la acceptarea localităţii Poboru, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul"

 

26.Hotarare referitoare la aprobare tarife societate

 

27.Hotarare referitoare la premierea elevilor