Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL octombrie 2012

 

 

1.Hotarare referitoare la acordare ajutoare deces şi urgenţă

 

2.Hotarare referitoare la modificare organigrama, stat de functii

 

3.Hotarare referitoare la aprobare protocol

 

4.Hotarare referitoare la aprobare regulamentul de funcţionare a activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân

 

5.Hotarare referitoare la aprobare Regulament privind Organizarea şi Funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Corabia

 

6.Hotarare referitoare la aprobare concesionare teren

 

7.Hotarare referitoare la desemnare membru titular şi membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,OLT – ECO,,

 

8.Hotarare referitoare la încheierea exerciţiului bugetar

 

9.Hotarare referitoare la modificare HCL Corabia nr. 49/24.08.2012

 

10.Hotarare referitoare la completare caiet de sarcini

 

11.Hotarare referitoare la modificare H.C.L. Corabia nr. 48/24.08.2012

 

12.Hotarare referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local Corabia nr. 85/29.09.2009

 

13.Hotarare referitoare la vânzare imobil

 

14.Hotarare referitoare la modificare centre de executie bugetara in institutiile de invatamant din orasul Corabia

 

15.Hotarare referitoare la sărbătorirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie

 

16.Hotarare referitoare la scoatere din inventar

 

17.Hotarare referitoare la valorificare suprafaţă forestieră

 

18.Hotarare referitoare la vânzare imobile

 

19.Hotarare referitoare la vânzare imobil

 

20.Hotarare referitoare la vânzare imobil