Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL

 

 

1.Hotarare referitoare la încheiere acord de parteneriat + Anexa

 

2.Hotarare referitoare la aprobare utilizare excedent bugetar

 

3.Hotarare referitoare la amplasare depozit masă vegetală și deșeuri rezultate din construcții – deșeuri inerte + Anexa

 

4.Hotarare referitoare la aprobare Regulament pentru stabilirea metodologiei de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 , privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală + Anexa

 

5.Hotarare referitoare la aprobare plan anual de acţiuni şi lucrări în interes local pentru anul 2020 + Anexa

 

6.Hotarare referitoare la aprobare manifestari cultural- artistice şi sportive + Anexa

 

7.Hotarare referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din orasul Corabia + Anexa

 

8.Hotarare referitoare la actualizare indicatori tehnico-economici in vederea realizarii utilitatilor pentru obiectivul de investitii "Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Olt, orasul Corabia, Str. Aleea Tineretului, nr.2-4" + Anexa

 

9.Hotarare referitoare la aprobare indicatori tehnico-economici reactualizați și contribuție proprie ai proiectului “Modernizare, reabilitare termica, reparatii, consolidare si extindere Scoala Gimnaziala Virgil Mazilescu cu clasele I-VIII, oras Corabia, judetul Olt,, + Anexa

 

10.Hotarare referitoare la atribuire denumire parc