Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL

 

 

1.Hotarare referitoare la încheierea exerciţiului bugetar pe trimestrul II anul 2019 + Anexa

 

2.Hotarare referitoare la aprobare Regulament privind tăierea și/sau toaletarea arborilor și arbuștilor amplasați pe domeniul public și privat din orașul Corabia + Anexa

 

3.Hotarare referitoare la modificare organigramă și stat de funcții Spital Orăşenesc Corabia + Anexa

 

4.Hotarare referitoare la aprobare de principiu amenajare pădure parc și includerea acesteia în amenajamentul silvic + Anexa

 

5.Hotarare referitoare la aprobare organigramă și stat de funcții Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și modificare organigramă și stat de funcții Societatea Servicii Comunitare Corabia SRL + Anexa

 

6.Hotarare referitoare la aprobare studiu de oportunitate și contract pentru delegarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Corabia, județul Olt + Anexa1 + Anexa 2


7.Hotarare referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Compartimentului Asistență Medicală Elevi, Preșcolari și Asistență Comunitară din orașului Corabia + Anexa

 

8.Hotarare referitoare la aprobare tarife utilizate pentru prestarea serviciilor de amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi utilizate pe raza orașului Corabia + Anexa

 

9.Hotarare referitoare la aprobare închiriere teren + Anexa1 + Anexa2 + Anexa3 + Anexa4

 

10.Hotarare referitoare la aprobare rectificare buget