Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL

 

 

1.Hotarare referitoare la încheierea exerciţiului bugetar pe trimestrul III anul 2019 + Anexa

 

2.Hotarare referitoare la achiziționare serviciu elaborare documentație tehnică străzi

 

3.Hotarare referitoare la achiziționare serviciu elaborare documentație tehnica bloc C1

 

4.Hotarare referitoare la achiziționare serviciu elaborare documentație tehnica clădire

 

5.Hotarare referitoare la achiziționare serviciu elaborare documentație tehnică rampă lansare apă + Anexa

 

6.Hotarare referitoare la casare mijloace fixe şi obiecte de inventar - Spitalul Orăşenesc Corabia – +Anexa


7.Hotarare referitoare la aprobare contract comodat

 

8.Hotarare referitoare la aprobare listă priorități + Anexa

 

9.Hotarare referitoare la aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ,, Servicii Comunitare Corabia SRL,, + Anexa

 

10.Hotarare referitoare la aprobare act adițional la contractul de delegare a gestiunii + Anexa

 

11.Hotarare referitoare la propunerea schimbării destinaţiei unor imobile aparținând domeniului public al orașului Corabia, din imobile cu destinația de unități de învățământ în imobile cu altă destinație

 

12.Hotarare referitoare la modificare H.C.L nr. 62/20.05.2019 + Anexa

 

13.Hotarare referitoare la completare H.C.L nr. 92/28.09.2018 referitoare la numire reprezentanți consiliul de administrație în unitățile de învățământ

 

14.Hotarare referitoare la acord numire șef sediu secundar Corabia