Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL

 

 

1.Hotarare referitoare la reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

 

2.Hotarare referitoare la reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local

 

3.Hotarare referitoare la achiziționare documentației de avizare pentru lucrări de intervenții - Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat public în cartierele : Vârtopu, Celei și Tudor Vladimirescu

 

4.Hotarare referitoare la aprobare achiziționare studiu de fezabilitate extindere rețea de distribuție gaze naturale

 

5.Hotarare referitoare la alegerea preşedintelui de şedinţă

 

6.Hotarare referitoare la aprobare cofinanțare spital


7.Hotarare referitoare la completare și modificare organigramă și stat de funcții

 

8.Hotarare referitoare la aprobare concesionare teren 18 mp

 

9.Hotarare referitoare la aprobare contract comodat

 

10.Hotarare referitoare la majorare contributie personala a beneficiarilor Centrului medico- social

 

11.Hotarare referitoare la completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Corabia, județul Olt însușit prin Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 28/17.08.1999, cu modificările și completările ulterioare - Anexa

 

12.Hotarare referitoare la aprobare listă priorități - Anexa


13.Hotarare referitoare la completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Corabia - Anexa

 

14.Hotarare referitoare la stabilire tarife activitate deratizare, dezinsecție, dezinfecție - Anexa

 

15.Hotarare referitoare la aprobare tarife Serviciu Iluminat Public - Anexa

 

16.Hotarare referitoare la Regulament de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în parcările de pe raza orașului Corabia - Anexa1...Anexa2

 

17.Hotarare referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a spațiilor verzi din orașul Corabia și a caietului de sarcini - Anexa1...Anexa2


18.Hotarare referitoare la aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din programul pilot locuințe pentru romi, din Orașul Corabia - Anexa

 

19.Hotarare referitoare la aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor din domeniul privat al Orașului Corabia - Anexa

 

20.Hotarare referitoare la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 129/28.12.2018 - Anexa