Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL

 

 

1.Hotarare referitoare la aprobare rectificare buget

 

2.Hotarare referitoare la aprobarea statutului orasului Corabia, Judetul Olt + Anexa

 

3.Hotarare referitoare la completare inventar domeniu privat

 

4.Hotarare referitoare la incheierea exercitiului bugetar trimestrul III, 2018 + Anexa

 

5.Hotarare referitoare la majorarea impozitului pe terenuri si cladiri cu pana la 500% incepand cu anul 2019 pentru terenurile si cladirile neingrijite situate in intravilan + Anexa

 

6.Hotarare referitoare la modificarea anexei Nr. 2 la HCL Nr. 48/17.05.2018 + Anexa


7.Hotarare referitoare la organizarea sarbatorilor de iarna

 

8.Hotarare referitoare la aprobare anexa actualizata a nomenclatorului stradal + Anexa

 

9.Hotarare referitoare la aprobare Regulament de organizare si administrare a activitatii de voluntariat la nivelul orasului Corabia + Anexa

 

10.Hotarare referitoare la aprobare valoare investitie

 

11.Hotarare referitoare la numirea unui nou administrator

 

12.Hotarare referitoare la punere la dispozitie teren + Anexa


13.Hotarare referitoare la aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale + Anexa

 

14.Hotarare referitoare la aprobare regulament privind buna gospodarire a orasului Corabia + Anexa

 

15.Hotarare referitoare la aprobare regulament propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Corabia spre adoptare + Anexa

 

16.Hotarare referitoare la aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului + Anexa

 

17.Hotarare referitoare la aprobare Regulament piata oras Corabia + Anexa