Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL

 

 

1.Hotarare referitoare la acordare burse scolare

 

2.Hotarare referitoare la alegerea presedintelui de sedinta

 

3.Hotarare referitoare la aprobare cumparare imobil

 

4.Hotarare referitoare la aprobare Taxe si Impozite locale pe anul 2019 + Anexe

 

5.Hotarare referitoare la aprobare manifestari artistice-culturale si sportive + Anexe

 

6.Hotarare referitoare la aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Corabia + Anexe

 

7.Hotarare referitoare la aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termne mediu si lung a Serviciului de salubrizare din orasul Corabia pentru perioada 2019-2025 + Anexe

 

8.Hotarare referitoare la avizare studiu de oportunitate privind intocmire PUD - "Construire Centru Comercial, amplasare reclame luminoase, amplasare totem, amenajare platforme si imprejmuire incinta" + Anexe

 

9.Hotarare referitoare la incheiere acord de parteneriat + Anexe

 

10.Hotarare referitoare la incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2018 + Anexe

 

11.Hotarare referitoare la modificare organigrama si stat de functii Spital Orasenesc Corabia + Anexe

 

12.Hotarare referitoare la stabilire taxa speciala salubrizare si aprobare Regulament privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in orasul Corabia + Anexe

 

13.Hotarare referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al orasului Corabia si a caietului de sarcini + Anexe