Plateste impozitul online

 

 


 

 

PROCES VERBAL 31 August 2016

 

 

1.Hotarare referitoare la aprobare parteneriat şi depunere proiect

 

2.Hotarare referitoare la aprobare studiu de prefezabilitate şi indicatori tehnico-economici ai obiectivului ,,Construirea unei centrale electrice fotovoltaice 2000 kw, cu racord la sistemul energetic naţional , oraş Corabia, judeţul Olt,,

 

3.Hotarare referitoare la atribuire denumire strazi

 

4.Hotarare referitoare la atribuire denumire strazi

 

5.Hotarare referitoare la completare H.C.L. Corabia nr. 52/28.05.2015

 

6.Hotarare referitoare la aprobare concesionare teren

7.Hotarare referitoare la organizarea Zilelor oraşului şi Festivalului Naţional Corabia de Aur

 

8.Hotarare referitoare la diminuare redevenţă

 

9.Hotarare referitoare la majorare contributie personala a beneficiarilor Centrului medico- social

 

10.Hotarare referitoare la propunerea schimbării destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public al oraşului Corabia, din imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ în imobile cu altă destinaţie

 

11.Hotarare referitoare la aprobarea participării la cursuri de perfecţionare profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al oraşului Corabia, judeţul Olt

 

12.Hotarare referitoare la premiere elevi sportivi

13.Hotarare referitoare la aprobare rectificare buget

 

14.Hotarare referitoare la angajare avocat pentru reprezentarea primarului în instanţă

 

15.Hotarare referitoare la instituire taxa targ anual si stabilire loc de desfasurare