Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

Nr. anexă

Denumirea

Model

1

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Model 2016 ITL 001

2

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Model 2016 ITL 002

3

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Model 2016 ITL 003

4

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Model 2016 ITL 004

5

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice

Model 2016 ITL 005

6

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Model 2016 ITL 006

7

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Model 2016 ITL 007

8

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 010

9

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 012

10

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate

Model 2016 ITL 014

11

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Model 2016 ITL 015

12

Declarație pentru scoaterea din evidență a  mijloacelor de transport

Model 2016 ITL – 016

13

Decont impozit pe spectacole

Model 2016 ITL - 017

 

14

Declarație fiscala de impunere pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici

 

Model - Informare taxa 2019

 

15

Declarație fiscala de impunere pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici

 Model - Informare taxa 2019