Plateste impozitul online

 

 

    

     In conformitate cu Art.33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, veniturile salariale ale personalului din cadrul U.A.T. Corabia, incepand cu 30.09.2021 sunt urmatoarele:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 76/31.08.2020 si sunt redate in Anexele urmatoare: Anexa;

2.Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

 1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
 2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
 3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
 4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3.Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an se mentine la nivelul din anul 2019, conform art. 15 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (adica 2080x2= 4160 lei brut/an/salariat);

4.Indemnizatia lunara pentru functia de primar este de 6 salarii minime pe economie, conform Art.13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX - Primar oras  (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)-coeficient 6 (fiind limitata la nivelul lunii decembrie 2019, conform Art. 13 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative);

5. Indemnizatia lunara pentru functia de viceprimar este de 5 salarii minime pe econmie, conform Art. 13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX Viceprimar oras (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)- coeficient 5 (fiind limitata la nivelul lunii decembrie 2019, conform Art. 13 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative);

6.Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de 10% din indemnizatia lunara a primarului, conform Art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

7. In cazul in care salariul mentionat in grila este mai mic decat salariul minim pe economie, se procedeaza la modificarea grilei de salarizare prin H.C.L.

8. In anul 2021 s-au acordat drepturi obtinute prin hotarari judecatoresti, procentul aferent acestui an fiind de 35%, conform Ordonantei 13/2011 Ordonanta privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, Sentinta Tribunalului Olt nr. 631/2015 si OUG 57/2015.

 

 

     In conformitate cu Art.33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, veniturile salariale ale personalului din cadrul U.A.T. Corabia, incepand cu 31.03.2021 sunt urmatoarele:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 76/31.08.2020 si sunt redate in Anexele urmatoare: Anexa;

2.Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

 1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
 2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
 3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
 4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3.Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an se mentine la nivelul din anul 2019, conform art. 15 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (adica 2080x2= 4160 lei brut/an/salariat);

4.Indemnizatia lunara pentru functia de primar este de 6 salarii minime pe economie, conform Art.13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX - Primar oras  (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)-coeficient 6 (fiind limitata la nivelul lunii decembrie 2019, conform Art. 13 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative);

5. Indemnizatia lunara pentru functia de viceprimar este de 5 salarii minime pe econmie, conform Art. 13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX Viceprimar oras (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)- coeficient 5 (fiind limitata la nivelul lunii decembrie 2019, conform Art. 13 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative);

6.Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de 10% din indemnizatia lunara a primarului, conform Art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

7. In cazul in care salariul mentionat in grila este mai mic decat salariul minim pe economie, se procedeaza la modificarea grilei de salarizare prin H.C.L.

8. In anul 2021 se vor acorda drepturi obtinute prin hotarari judecatoresti, procentul aferent acestui an fiind de 35%, conform Ordonantei 13/2011 Ordonanta privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, Sentinta Tribunalului Olt nr. 631/2015 si OUG 57/2015.

 

 

      In conformitate cu Art.33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, veniturile salariale ale personalului din cadrul U.A.T. Corabia, incepand cu 30.09.2020 sunt urmatoarele:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 76/31.08.2020 si sunt redate in Anexele urmatoare: Anexa;

2.Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

 1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
 2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
 3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
 4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3. Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an este de 1450 lei pentru fiecare salariat propriu, incadrat in baza unui contract individual de munca sau a raportului de serviciu, baza legala a acordarii acestora fiind ORDONANTA DE URGENTA 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta si  HOTARAREA NR. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta;
4. Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an se mentine la nivelul din anul 2019, conform art. 15 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (adica 2080x2= 4160 lei brut/an/salariat);
5.Indemnizatia lunara pentru functia de primar este de 6 salarii minime pe economie, conform Art.13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX - Primar oras  (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)-coeficient 6 (fiind limitata la nivelul lunii decembrie 2019, conform Art. 13 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative);
6. Indemnizatia lunara pentru functia de viceprimar este de 5 salarii minime pe econmie, conform Art. 13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX Viceprimar oras (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)- coeficient 5 (fiind limitata la nivelul lunii decembrie 2019, conform Art. 13 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative);
7.Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de 10% din indemnizatia lunara a primarului, conform Art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
8. In cazul in care salariul mentionat in grila este mai mic decat salariul minim pe economie, se acorda acesta din urma.
9. In anul 2020 se vor acorda drepturi obtinute prin hotarari judecatoresti, procentul aferent acestui an fiind de 25%, conform Ordonantei 13/2011 Ordonanta privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, Sentinta Tribunalului Olt nr. 631/2015 si OUG 57/2015.

 

 

 

    In conformitate cu Art.33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, veniturile salariale ale personalului din cadrul U.A.T. Corabia, incepand cu 01.01.2020 sunt urmatoarele:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 135/18.12.2019 si sunt redate in Anexele urmatoare: Anexa;

2.Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

 1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
 2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
 3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
 4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3. Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an este de 1450 lei pentru fiecare salariat propriu, incadrat in baza unui contract individual de munca sau a raportului de serviciu, baza legala a acordarii acestora fiind ORDONANTA DE URGENTA 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta si  HOTARAREA NR. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta;
4. Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an se mentine la nivelul din anul 2019, conform art. 15 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (adica 2080x2= 4160 lei brut/an/salariat);
5.Indemnizatia lunara pentru functia de primar este de 6 salarii minime pe economie, conform Art.13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX - Primar oras  (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)-coeficient 6 (fiind limitata la nivelul lunii decembrie 2019, conform Art. 13 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative);
6. Indemnizatia lunara pentru functia de viceprimar este de 5 salarii minime pe econmie, conform Art. 13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX Viceprimar oras (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)- coeficient 5 (fiind limitata la nivelul lunii decembrie 2019, conform Art. 13 din O.G. NR.1/2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative);
7.Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de 10% din indemnizatia lunara a primarului, conform Art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
8. In cazul in care salariul mentionat in grila este mai mic decat salariul minim pe economie, se acorda acesta din urma.
9. In anul 2020 se vor acorda drepturi obtinute prin hotarari judecatoresti, procentul aferent acestui an fiind de 25%, conform Ordonantei 13/2011 Ordonanta privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, Sentinta Tribunalului Olt nr. 631/2015 si OUG 57/2015.

 

 

         In conformitate cu Art.33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, veniturile salariale ale personalului din cadrul U.A.T. Corabia, incepand cu 01.01.2019 sunt urmatoarele:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 100/22.12.2017 si H.C.L. Nr. 25/30.03.2018 si sunt redate in Anexele urmatoare: Anexa;

2.Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

 1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
 2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
 3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
 4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3. Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an este de 1450 lei pentru fiecare salariat propriu, incadrat in baza unui contract individual de munca sau a raportului de serviciu, baza legala a acordarii acestora fiind ORDONANTA DE URGENTA 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta si  HOTARAREA NR. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta;
4. Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an este echivalentul a doua salarii minime pe ecomomie/salariat;
5.Indemnizatia lunara pentru functia de primar este de 6 salarii minime pe economie, conform Art.13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX - Primar oras
(cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)-coeficient 6
6. Indemnizatia lunara pentru functia de viceprimar este de 5 salarii minime pe econmie, conform Art. 13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa IX Viceprimar oras (cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)- coeficient 5;
7. Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de 10% din indemnizatia lunara a primarului, conform Art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
8. In cazul in care salariul mentionat in grila este mai mic decat salariul minim pe economie, se acorda acesta din urma.
9. In anul 2019 se vor acorda drepturi obtinute prin hotarari judecatoresti, procentul aferent acestui an fiind de 25%, conform Ordonantei 13/2011 Ordonanta privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, Sentinta Tribunalului Olt nr. 631/2015 si OUG 57/2015

 

 

   In conformitate cu Art.33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, veniturile salariale ale personalului din cadrul U.A.T. Corabia la data de 30.09.2018 sunt urmatoarele:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 100/22.12.2017 si sunt redate in Anexa urmatoare: Anexa;

2. Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

 1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
 2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
 3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
 4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3. Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an este de 1450 lei pentru fiecare salariat propriu, incadrat in baza unui contract individual de munca sau a raportului de serviciu, baza legala a acordarii acestora fiind ORDONANTA DE URGENTA 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta si  HOTARAREA NR. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta;

4. Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an – nu este cazul;

 

   

   Incepand cu 1 ianuarie 2018,  conform Legii 153/2017:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 100/22.12.2017 si sunt redate in Anexa urmatoare: Anexa;

2. Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

 1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
 2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
 3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
 4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3. Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an este de 1450 lei pentru fiecare salariat propriu, incadrat in baza unui contract individual de munca sau a raportului de serviciu, baza legala a acordarii acestora fiind ORDONANTA DE URGENTA 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta si  HOTARAREA NR. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta;

4. Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an – nu este cazul;

 

 

  Incepand cu 01.07.2017, salariul de bază, tipul, baza de calcul, precum şi baza legală a acordării acestuia, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 53/28.07.2017, si sunt redate in anexa urmatoare: Anexa


     Conform aceleiasi Hotarari:

-in anul 2017 , nu se acorda vouchere de vacanta sau alte sporuri, cu exceptia sporului de noapte (25%), sporului de Control financiar Preventiv Propriu (10%) si a premiilor de excelenta in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza. Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, anual, doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata.