Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse

Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora
înregistrați la Primăria orașului Corabia

Dispozitie referitoare la delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si a sectiilor acestora

Dispozitie referitoare la stabilire locuri speciale de afisaj electoral

Delimitare sectii de votare pentru modificarea Constitutiei Romaniei

Delimitare sectii de votare pentru referendum local Olt
Cont unic pentru plata amenzilor contraventionale

Lista functiilor din Primaria Corabia ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 544 / 2001 in anul 2016

 

 

Biroul Contabilitate

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale pentru trimestrul I 2011, prevazuti in Anexa 2 la Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor si Ministrului Finantelor Publice nr.244/2651/2010.

 

 

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie 2018

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, trimestrul I, 2011

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2011

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie2011

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Martie 2011

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Iunie 2012
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2012
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie 2012

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Martie 2013
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Iunie 2013

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2013
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie 2013
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Martie 2014

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Iunie 2014
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2014
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie 2014
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Martie 2015
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Iunie 2015
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2015

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - noiembrie 2018

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - octombrie 2018

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - septembrie 2018

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 31.07.2018

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 31.03.2018

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 31.12.2017

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 10/26.06.2016


Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 46/2015

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 2/2015


Calculul gradului de indatorare a bugetului local al orasului Corabia in urma contractarii de imprumuturi, pe baza datelor extrase din bugetul local

 

Macheta indicatori economico-financiari

 

 

Biroul Resurse Umane

Declaratii de avere si de interese - 2012
Declaratii de avere si de interese - 2013
Declaratii de avere si de interese - 2014
Declaratii de avere si de interese - 2015
Declaratii de avere si de interese - 2016

Declaratii de avere si de interese - 2017

Declaratii de avere si de interese - 2018
Declaratii de avere si de interese - 2019

Declaratii de avere si de interese - 2020

 

Biroul Contabilitate

Bugetul local de Venituri si Cheltuieli pe anul:

2008

2009

2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 

Cont de executie al institutiei publice - Cheltuieli la data:

30/09/2019 part1...part2

31/12/2018 part1...part2
31/06/2018 part1...part2
31/03/2018 part1...part2

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010
31/12/2011
30/09/2012
31/12/2013 part1...part2...part3
30/09/2014
31/12/2014
31/12/2015

31.12.2016 part 1...part 2...part 3
31.03.2017 part 1...part2

31.12.2017

 

Cont de executie al institutiei publice - Venituri la data:

30/09/2019 part1...part2

31/12/2018 part1...part2
31/06/2018 part1...part2
31/03/2018 part1...part2

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010
31/12/2011
30/09/2012
31/12/2013 part1...part2
30/09/2014
31/12/2014 part1...part2
31/12/2015

31.12.2016 part 1...part 2
31.03.2017 part 1...part 2

31.12.2017

 

 

-Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2018

-Bilant la 31.12.2018

-Contul de rezultat patrimonial la 31.06.2018

-Bilant la 31.06.2018

-Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2018

-Bilant la 31.03.2018

-Situatia platilor restante si arieratelor la 31.12. 2016

-Plati restante la 31.12.2016

-Bilant la 31.12.2014
-Bilant la 31.12.2015
-Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2014
-Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2015
-Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2014
-Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2015
-Situatia platilor efectuate la Titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

-Situatia platilor efectuate la Titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - 2015

-Plati restante la 31.12.2014

-Plati restante la 31.12.2015
-Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre UAT, la operatorii economici, la 31.12.2014

-Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre UAT, la operatorii economici, la 31.12.2015
-Aviz Comisia de autorizare a imprumuturilor locale
-Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala, la 31.12.2014

-Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala, la 31.12.2015

-Situatia unor indicatori referitori la protecta copilului si a persoanelor cu handicap, la 31.12.2014

-Situatia unor indicatori referitori la protecta copilului si a persoanelor cu handicap, la 31.12.2015
-Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

-Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - 2015
-Aviz Comisia de autorizare a imprumuturilor locale
-Veniturile, Cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale
-Aviz Comisia de autorizare a imprumuturilor locale

 

 

Biroul Urbanism

-Lucrari de investitii finalizate in orasul Corabia in perioada 2009-2010 si lucrari care urmeaza sa fie incheiate in acest an sau au termene viitoare de dare in folosinta.
-Anunturi achizitii

 

Biroul Contabilitate

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare:

        -formularele 14 -15 actualizat la 28-02-2011
        -formularele 14 -15 actualizat la 31-03-2011
        -formularele 14 -15 actualizat la 01-06-2011

          -formularele 14 -15 actualizat la 28-06-2011
          -formularele 14 -15 actualizat la 19-12-2011
        -formularele 14 -15 actualizat la 23-12-2011
          -formularele 14 -15 pe anul 2012
          -formularele 14-15 actualizat la 31-09-2012
          -formularele 14-15 pe anul 2014
     
   -formularele 14-15 actualizat la 09-02-2015
          -formularele 14-15 actualizat la 02-02-2016
          -formularele 14-15 pe anul 2017

          -formularele 14-15 pe anul 2018
 

 

 

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Decembrie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 30 Noiembrie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Octombrie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 30 Septembrie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 August 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Iulie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 30 Iunie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Mai 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 30 Aprilie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Martie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 28 Februarie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Ianuarie 2019

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Decembrie 2018

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Martie 2018

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Decembrie 2017

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 30 Septembrie 2017

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 30 Iunie 2017

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Martie 2017

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la decembrie 2016

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia

Registrul de evidenta a datoriei publice locale si a garantiilor locale

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la iunie 2015
Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la decembrie 2015

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la martie 2016

 

Bugetul general consolidat al orasului Corabia

         -bugetul initial pe anul 2011

         -bugetul la data de 31-03-2011

         -bugetul la data de 30-06-2011

         -bugetul la data de 01-07-2011

         -bugetul la data de 30-09-2011
         -bugetul initial pe anul 2012
         -bugetul la data de 30-09-2012
         -bugetul pe anul 2013
         -bugetul pe anul 2014
         -bugetul pe anul 2015
         -bugetul pe anul 2016
         -bugetul pe anul 2018

         -bugetul pe anul 2019
        
     

Proiectele bugetelor

           -bugetul local pe anul 2020

          -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari 2021-2023

          -buget local pe anul 2019

          -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022

           -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
          
-bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015 - Sectiunea de dezvoltare
           -bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015 - Sectiunea de dezvoltare
           -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015 - Sectiunea de functionare
           -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015 - Sectiunea de functionare - part 2
           -bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015

           -bugetul local pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019
           -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragafe pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021

 

 

Anexa 3 - SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - 31.12.2019

Anexa 3 - SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - 30.09.2019

Anexa 3 - SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - 30.06.2019

Anexa 3 - SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - 31.03.2019

Anexa 3 - SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - 31.01.2019

Anexa 3 - SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - 31.12.2018

Anexa 3 - SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - 31.12.2012

 

 

Biroul Urbanism

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2011
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2012

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2012 - integral
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2013
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2014
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2015

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2016

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2017

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2018

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2019

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2020
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2021 - ianuarie-aprilie

 

Biroul Social

-Borderou documente stabilire plati drepturi noi OCTOMBRIE

-Situatie centralizatore Plati VMG aferente lunii OCTOMBRIE

-Situatie lunara privind persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, precum si activitatile realizate de acestea, conform planului de actiuni in luna OCTOMBRIE anul 2012

-Borderou dispoziţii schimbare titular/modificare cuantum/suspendare drept/încetare drept

 

Biroul Urbanism

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2010

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2011

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2012 - integral
-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2013
-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2014
-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2015

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2016

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2017 part1.....part2

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2018

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2019 part1.....part2

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2020
-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2021 -ianuarie-aprilie