Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Corabia + Hotarare

 

Strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din orasul Corabia pentru perioada 2019-2025 + Hotarare

 

Statutul orasului Corabia + Hotarare

 

Regulamentul privind organizarea si functionarea serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Corabia

 

Regulamentul de vanzare a locuintelor de tip ANL

 

Regulamentul de organizare si administrare a activitatii de voluntariat la nivelul orasului Corabia + Hotarare

 

Regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in orasul Corabia + Hotarare

 

Regulamentul serviciului de salubrizare a orasului Corabia + Hotarare

 

Regulamentul serviciului de iluminat public al orasului Corabia + Hotarare

 

Regulamentul privind repartizarea si inchirierea locuintelor sociale si de necesitate din orasul Corabia si stabilirea componentei comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de necesitate + Hotarare

 

Regulamentul privind repartizarea si inchirierea locuintelor de serviciu din fondul locativ al orasului Corabia + Hotarare

 

Regulamentul de organizare si functionare a pietei in orasului Corabia + Hotarare

 

Regulamentul, caietul de sarcini si politica de parcari pentru orasul Corabia

 

Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului + Hotarare

 

Regulament propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul orasului Corabia

 

Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei orasului Corabia + Hotarare

 

Regulamentul privind buna gospodarire a orasului Corabia + Hotarare

 

Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale in activitatea de gospodarire comunala, mediu si mentinerea ordinii si linistii publice pentru orasul Corabia + Hotarare

 

Regulamentul propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliulul Local Corabia spre adoptare + Hotarare

 

Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale + Hotarare

 

Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanta + Hotarare

 

Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Orasului Corabia

 

Codul etic al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul orasului Corabia

 

Organigrama, Stat de functii 2020

 

Organigrama, Stat de functii 2017

 

Organigrama 2016

 

Stat de functii 2016

 

Organigrama 2015

 

Organigrama 2014

 

Stat de functii 2014

 

Codul etic

 

 

Regulamentul Intern al Primariei Orasului Corabia
       -Hotarare privind completarea Regulamentului de Ordine Interioara
     -Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Primaria Orasului Corabia
        -Anexa 1 - Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual de executie pentru perioada de la 01.01.2010 la 31.12.2010


                        - Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual care ocupa posturi prevazute cu studii superioare pentru perioada de la 01.01.2010 la 31.12.2010


                         - Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual de conducere pentru perioada de la 01.01.2010 la 31.12.2010