Plateste impozitul online

 

ROMANIA

JUDETUL OLT

ORASUL CORABIA

 

 

 

 

 

 

Conform HCL Nr. 94/09.11.2020, se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Local Corabia, cu respectarea configuratiei politice de la alegerile locale din data de 26 septembrie 2020

 

 

Comisiile de specialitate au urmatoarea componenta:

 

1. Comisia de sgricultură, activităţi economico- financiare

Caroi Mariana  
Andrei Traian
Soimu Mihaela-Alina
Zavaleanu Constantin
Marita Haralambie

2. Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

Bacanu Ionut  
Mitroi Geta
Soimu Mihaela-Alina
Neacsu Catalin-Adrian
Safta Mihaela


3. Comisia juridică şi disciplină, muncă şi protecţie socială, siguranţă şi ordine publică, situaţii de urgenţă

 

Golea Cristinel
Vlad Sorin Gigi
Soimu Mihaela-Alina
Datcu Marcel
Ciobanica Puica-Flori


4. Comisia de invăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport
    

Ciobanu Viorel
Dumitrasciuc Bogdan-Mihai
Mitroi Geta
Talaban Adrian
Stefan Constantin