Plateste impozitul online

 

 

 

Investitii integrate pentru cresterea mobilitatii in Orasul Corabia

 

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 -  Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urmabe bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

 

Contracte de achizitii desfasurate pana in momentul de fata:

 

Contract nr. 17095/15.11.2019 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C. I.M.C. CORA-PASS CONSUL S.R.L. in scopul executarii servicii de consultanta privind proiectul ‘Investitii integrate pentru cresterea mobilitatii in Orasul Corabia”. Valoare contract: 64.000 lei fara TVA.

 

Contract nr. 6287/09.05.2018 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C. ADDVANCES CORP S.R.L. in scopul elaborarii cererii de finantare privind proiectul ‘Investitii integrate pentru cresterea mobilitatii in Orasul Corabia”. Valoare contract: 65000 lei la care se adauga TVA.

 

Contract nr. 3201/07.03.2018 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C. IULIGRIMONI SERVICE S.R.L. in scopul elaborarii Studii de teren si DALI privind proiectul ‘Investitii integrate pentru cresterea mobilitatii in Orasul Corabia”. Valoare contract: 120000 lei la care se adauga TVA.

 

Contract nr. 15692/28.11.2017 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C. ADDVANCES CORP S.R.L. in scopul realizarii Planului de Mobilitate Urbana Durabila, Studiu de Trafic si Studiu de Oportunitate privind proiectul ‘Investitii integrate pentru cresterea mobilitatii in Orasul Corabia”. Valoare contract: 130000 lei la care se adauga TVA.

 

 

 

Imbunatatirea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 + anexe din orasul Corabia

 

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii10.1 – Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionalam pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii orin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare.

 

Contracte de achizitii desfasurate pana in momentul de fata:

 

Contract nr. 6286/09.05.2018 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C. EVOLO CPV S.R.L. in scopul realizarii Studiu de Fezabilitate privind proiectul “ “Imbunatatirea infrastructurii educationale a gradinitei cu program prelungit FLOARE DE TEI din orasul Corabia”. Valoare contract: 75000 lei la care se adauga TVA.

 

Contract nr. 11196/05.08.2019 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C EVCON EXPERT AUDIT S.R.L. in scopul realizarii servicii de Auditare Financiara Externa privind proiectul “ “Imbunatatirea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 + anexe din orasul Corabia”. Valoare contract: 32000 lei fara TVA.

 

Contract nr. 9678/29.06.2018 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C ADDVANCES CORP S.R.L. in scopul realizarii servicii elaborare Cerere de Finantare privind proiectul “ “Imbunatatirea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 + anexe din orasul Corabia”. Valoare contract: 30000 lei la care se adauga TVA.

 

Contract nr. 5981/17.04.2019 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C HARRISON CONSULTING MANAGEMENT S.R.L. in scopul realizarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice privind proiectul “ “Imbunatatirea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 + anexe din orasul Corabia”. Valoare contract: 10000 lei la care se adauga TVA.

 

Contract nr. 5770/12.04.2019 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C BODY BUSINESS S.R.L. in scopul realizarii serviciilor de consultanta implementare privind proiectul “ “Imbunatatirea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 + anexe din orasul Corabia”. Valoare contract: 59000 fara TVA.

 

Contract nr. 9650/01.07.2019 incheiat intre ORASUL CORABIA si S.C WE ARE MONO S.R.L. in scopul realizarii serviciilor de Informare si Publicitate privind proiectul “ “Imbunatatirea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 + anexe din orasul Corabia”. Valoare contract: 10000 la care se adauga TVA.